"Før kunne jeg se. Jeg hadde venner. Nå er det ingen som ringer på døra og vil finne på noe lenger.”

Dette skrev Axel i avisen da han var 15 år. For da Axel mistet synet, mistet han også følelsen av å være inkludert – være en del av et fellesskap. Han mistet ungdomstiden. Og selv om Axel elsker musikk og spiller trommer, er kanskje stillheten den lyden han kjenner aller best.

nei
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja