"Spesielle behov? Jeg har de samme behovene som før, jeg."

Da jeg for lenge siden fikk beskjed om at jeg til slutt ville miste synet, gikk jeg til Blindeforbundet. Jeg var fortvilet og redd for et annerledes liv som "annerledes". De hjalp meg til å forstå at det ikke er personligheten som vil bli forandret, det er synet. Det hjalp. Jeg er fortsatt meg selv. Jeg skal gå på jobb helt til jeg blir blind - og så skal jeg fortsette å gå på jobb. Mine kolleger ser meg som en ressurs, og studentene mine som engasjert og kanskje litt crazy. 

nei
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja