Alle barn må få briller - det offentlige må dekke kostnadene

Manglende briller kan gi varige skader på synet og gjør at utbyttet av skolegangen blir dårligere.

Jeg fikk selv gode nok briller først fra 2. klasse, og fra da av kunne jeg ha fullt utbytte av undervisningen. De fleste som har følt på dette i sin skolegang, skjønner at briller må være riktig tilpasset og at man må få nye briller etter som synet utvikler seg. Dette gir grunnlag for hele utdanningen.

Dette skjønner foreldre, og de fleste barn får jo brillene de trenger. Men det går på bekostning av andre ting. Andre aktiviteter prioriteres ned, og besteforeldre trår til når det trengs. Barn oppfatter også dette og vil ikke være en byrde for familien.

Vi jobber for en løsning der barnebriller dekkes fullt ut av staten, slik at barn som trenger briller, ikke blir stående utenfor lek og læring.

Terje André Olsen, leder i Norges Blindeforbund, foto: Tom Egil Jensen

nei
Portrettbilde av Terje André Olsen
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja