Fakta om kutt i støtteordningen

Regjeringens reduksjon i stønadsordningen til barnebriller skapte mye bråk høsten 2019. Da ble det bestemt å innføre faste satser på briller til barn fra 1. mars 2020. Den øvre grensen er satt til 1200 kroner per brillepar opp til styrke +4 og 2400 kroner per brillepar til og med styrke +6. For briller med høyere styrke dekkes utgiftene fullt ut for de som kommer inn under ordningen.

Det var opprinnelig lagt inn i statsbudsjettet at man skal spare 122 millioner kroner i 2020. I revidert nasjonalbudsjett ble det lagt opp til en ytterligere besparelse i ordningen på nærmere 40 millioner. Den ytterligere innstrammingen viser at det legges opp til dramatiske kutt i den støtten familiene får.

Blindeforbundet og Optikerforbundet mener de nye satsene ikke dekker inn kostnadene til gode og funksjonelle briller for alle som har et behandlingsbehov. Dermed kan det fort bli slik at foreldrenes lommebok avgjør om barn får de brillene de trenger.

Her kan lese mer: Foreldrenes lommebok avgjør om barn får de brillene de trenger