Hva mener partiene?

Valget nærmer seg og vi har spurt de forskjellige partiene om hvordan de stiller seg til vårt ønske om at briller til barn skal dekkes av staten.Partiene som mener ordningen for barnebrillestøtten må endres: KrF, Ap, Rødt, SV, Sp og MDG. Partiene som mener ordningen må vurderes: FrP og Venstre. Partiene som mener det ikke trengs noen endringer i ordningen: Høyre

nei
Intet bilde
ja
nei
Lenkeknapp
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/nyhetsarkivet/brillestotte-til-barn-2013-dette-mener-partiene
Les her hva partiene svarte
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja