Medieoppslag om saken

Da de nye barnebrille-reglene kom 1. mars 2020, skapte de mye forvirring og uro.
Det ble mye oppmerksomhet om saken i mediene. Her er et utdrag av avissaker (noen av sakene krever abonnement)