Undersøkelse - hvert femte barn har synsproblemer

Professor Rigmor C. Baraas ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse, la under Arendalsuka 2017 fram tall som viste at hvert femte barn har synsproblemer, og at synsundersøkelser kunne gitt dem bedre resultater i skolehverdagen.

Problemer med å se tavlen, problemer med å lese tekst i lærebøker og liten utholdenhet, er blant utfordringene barn med ukorrigerte synsfeil kan oppleve.

Fremlegget konkluderte med at samfunnet kan spare mye på å gjennomføre synsundersøkelser av elever i skolen. Beregninger viser at frafall i videregående skole koster 3.46 milliarder kroner (tall fra 2017).

Du finner rapporten i pdf og word her.

nei
Forstørrelsesglass over teksten: Undersøkelser
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja