Verdens synsdag 2019

Dette er opptaket av blindeforbundets markering av Verdens synsdag. Temaet for arrangementet i Litteraturhuset i Oslo var befolkningens kunnskap om øyehelse.