Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med en rekke partnere og støttespillere.

Blindeforbundet må selv samle inn 2/3 av alle midler vi bruker på vårt arbeid både i Norge og i fattige land.  Vi ønsker velkommen bedrifter som ønsker å bidra til vårt arbeid, enten gjennom å støtte oss økonomisk, eller gjennom å benytte våre konsulenttjenester.  Dette er noen av våre viktige samarbeidspartnere:

Universell utforming

 • Get
 • Bekk Consulting
 • OXX
 • Stormberg
 • Acos
 • a2n
 • Acando

iCare-partnere

 • Pm - Personlig mote
 • Stormberg
 • c)optikk
 • Bausch & Lomb
 • Unit4
 • Cisco
 • Bergans

Øvrige samarbeidspartnere

 • Royal Canin
 • AniCura
 • Bayer
 • Novartis/Alcon
 • Odd Fellow ordenen

Denne mappen er tom.