Gode råd i møte med synshemmede

Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Vi har laget en brosjyre som forklarer hvordan du møter og best mulig ledsager en med nedsatt syn. Vårt mål med denne brosjyren er at kunnskap og praktiske råd kan være med på å fjerne noe av usikkerheten.

Brosjyren finner du her

nei
Forsiden av brosjyren "Gode råd i møte med synshemmede"
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja