Førerhund - hjelper og venn i hverdagen

Siste onsdag i april er det Førerhundens dag. Hvert år setter vi fokus på et spesielt tema og i år er det "Førerhunden - hjelper og venn i hverdagen".

En som til daglig kjenner frihetsfølelsen det er å bli ledet av en førerhund, er Runar Kvam fra Åssiden i Drammen. 49-åringen er yrkesaktiv og har god hjelp av førerhunden Hope blant annet mellom hjemsted og arbeidsplass.

Runar liker å være mest mulig selvhjulpen, og syns det var begrensende å være avhengig av andre bla når han skulle ferdes ute.

– Med førerhund har jeg fått selvstendigheten tilbake igjen, for nå kan jeg gå ut akkurat når jeg har lyst. Aller deiligst er det å komme seg de to kilometerne frem og tilbake til jobb uten hjelp, sier han.

Hope leder Runar utenom hindringer – både langs bakken og i høyden. Hun markerer fortauskanter og trapper, og vil på kommando søke til blant annet fotgjengerovergang og dører. Til vanlig liker Runar å være aktiv på fritiden og være med venner og familie. Etter at han fikk førerhund, har dørstokkmila blitt kortere.

nei
Profilbilde av Runar Kvam, smiler og har solbriller
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja