Følg arbeidet på byggeplassen

I senter av bildet vil inngangspartiet til anlegget komme. Bakerst i bildet er det noe granskog, foran dette er det jorder og noen låvebygninger. Området bærer preg av jordbruksdrift. På selve bygeplassen sees anleggsmaskiner og hauger med jord.

Her kan du følge fremdriften på byggeplassen. Bildet oppdateres hvert 10. minutt. (Trykk F5-tasten for å oppdatere)

(Klikk her for stort bilde, åpnes i ny fane)

nei
Intet bilde
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja