Styret i Akershus fylkeslag

Her er kontaktinformasjon til styret i Akershus fylkeslag:

Fylkeslagets leder:

Kjell-Magnus Jensen, mobil: 98 67 32 57
E-post:

Nestleder:

Ingunn Bjørk Kleven, mobil: 99 50 60 92
E-post:

Styremedlem:

Tore Glærum, mobil: 48 01 29 33
 E-post: toreg01@online.no

Styremedlem:

Arild Hagen, mobil: 90 53 38 30
E-post:

Styremedlem:

Sissel Sørensen Bye, mobil: 99 26 75 71
 E-post:

Varamedlem:

Inger M. Henningsson, mobil: 92 43 15 00
 E-post: