Arendal lokallag

Har treff stort sett hver siste mandag i måneden. Medlemsmøtene finner hovedsakelig sted i fylkeslagets lokaler på Langbryggen 5 i Arendal. Henvendelse: leder Wenche Brinch, tlf: 97 58 19 83 eller på e-post til: brinch.wenche@gmail.com.

 

Styret i Arendal lokallag

valgt på årsmøtet 24.08.2020

Leder: Wenche Brinch
Sekretær: Ellinor Hidle
Kasserer: Inge Fredriksen
Styremedlem: Tor Inge Arntsen
Varamedlem: Esther Bråthen

Valgkomitéen består av: Brit Ingvild Fredriksen (leder), Rita Vindholmen (medlem) og Britta Tranholm Hansen (vara).

 

Aktivitetskalender for Arendal lokallag våren 2021:

 

 

Mandag 25. januar.

Medlemsmøte i Arendal lokallag.

Tid og sted: Langbryggen 5, Arendal. Kl. 18.00.

NB: Dette møtet er utsatt til mandag 22. februar grunnet Covid-19...

Mandag 22. mars.

Årsmøte i Arendal lokallag.

Tid og sted: Langbryggen 5, Arendal. Kl. 18.00.

 

Mandag 31. mai.

Medlemsmøte i Arendal lokallag.

Tid og sted: Langbryggen 5, Arendal. Kl. 18.00.

 

Tirsdag 15. juni.

Felles sommeravslutning for alle lokallagene.

Tid og sted: Røyland gård, Birkenes.