Coronaviruset medfører utsettelser av alle møter og aktiviteter i mars og april.

Nyhetssak fra 19. mars 2020

Coronavirus medfører dessverre utsettelse av aktiviteter og møter i mars og april. Om perioden blir forlenget vil vi komme tilbake til når det hele er mer avklart.