Et tastetrykk fra øyelegen kan være avgjørende!

Mandag den 17. august hadde Norges Blindeforbund Aust-Agder og Norges Blindeforbund Vest-Agder møte med fraksjonsleder i helsekomiteen Åshild Bruun-Gundersen (FrP). Forbundsleder i Blindeforbundet Terje Andre Olsen var også tilstede på møtet.

Nyhetssak fra 18. august 2020

Bilde tatt etter møtet 17.08.20: Fra Venstre: Forbundsleder Norges Blindeforbund: Terje Andrè Olsen, Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP), nestleder i NBF Aust-Agder: Rita Vindholmen, nestleder i NBF Vest-Agder: Astrid Hopland Svendsen.

Mange som er i ferd med å miste synet opplever å bli sendt hjem fra øyelegen med beskjed om at det er ingenting mer å gjøre med synet deres uten at de får noe informasjon om tilbudet som finnes for å lære å mestre livet med nedsatt syn. 

Norges Blindeforbund har i flere år arbeidet for å få til en ordning der helsepersonell kan henvise personer til syn- og mestringssentrene som drives av Norges Blindeforbund. Her gis det opplæring i hvordan en skal mestre livet med nedsatt syn. Dette kan dreie seg om å bevege seg rundt, få opplæring i bruk av hjelpemidler, lage mat, vaske klær osv.

Å komme i gang med en rehabiliteringsprosess raskest mulig kan være avgjørende for at man kan beholde arbeid, mestre hverdagen og få et aktivt sosialt liv. Ikke å få denne hjelpen kan bety at man kan få store problemer på alle områder. 

Åshild Bruun-Gundersen stilte seg positiv til å arbeide for en løsning der mennesker som er i ferd med å miste synet får informasjon og tilbud om kurs til å mestre hverdagen. Tanken er at det skal etableres en standard for en helhetlig og forutsigbar ordning der øyeleger og helsepersonell skal fylle ut et henvisningsskjema til synsrehabilitering. 

Forskning viser at mange personer har hatt hjerneslag også får synsnedsettelse. Det er i dag ikke obligatorisk med synsundersøkelser av slagpasienter. Mange vet simpelthen ikke at de har slike utfordringer, og får dermed ikke noe hjelp i forbindelse med synstap. Norges Blindeforbund mener at alle som har hatt et hjerneslag skal få synsundersøkelse. Jo tidligere man kommer i gang med opptrening dess bedre vil en kunne klare seg senere.

Åshild Bruun-Gundersen viste stor interesse for dette temaet og lovte å gå videre med arbeidet for å få til en slik synstesting og en henvisning av personer som har fått hjerneslag til rehabilitering. Vi håper nå at møtet kan føre til at en slik ordning blir etablert raskt. Dette kan bety at mange personer får et aktivt liv, der en unngår sosial isolasjon og ensomhet. I tillegg vil dette være en god samfunnsøkonomisk løsning.