Lenkesamling til kommunale hjemmesider i fylkeslaget Aust-Agder

Det kan være vanskelig å finne riktig telefonnummer og nettadresse til akkurat din kommune. Vi har laget en oversikt over telefonnummer og nettadresse til alle kommunene i Aust-Agder, slik at det forhåpentligvis blir enklere å finne riktig kommune. Kommunene har mye informasjon i forhold til korona, og hva som skjer i akkurat din kommune. Vi har også lagt ved informasjon om hvem som for tiden er synskontakt i den enkelte kommune, samt telefonnummer til vedkommende. Fylkeskontoret er for tiden fysisk stengt, men vi kan nåes på telefon 37 02 62 08 / 415 06 677 på hverdager mellom kl. 08.00 - 15.30.

Nyhetssak fra 24. mars 2020

Arendal kommune.

Telefon: 37 01 30 00

Åpningstider Servicesenteret:

Man-fre: Kl. 09:00-15:30.

www.arendal.kommune.no

Synskontakt: Frøydis Bjerke, tlf: 415 76 299.

 

Birkenes kommune.

Telefon: 37 28 15 00

Åpningstider Servicetorvet:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10:00 - 14:00.

Onsdag stengt.  Sentralbord åpent kl. 09:00 - 15:00.

www.birkenes.kommune.no

Synskontakt: Ingibjørg Johannsdottir, tlf: 469 38 465.

 

Bygland kommune.

Telefon: 37 93 47 00

Åpningstider: Kl. 10.00 – 14.00.

www.bygland.kommune.no

Koronatelefon:

Bygland kommune samarbeider med Evje og Hornnes kommune om "Koronatelefon" Telefonen er bemannet av helsesykepleiere, og her kan du som innbygger komme med helserelaterte spørsmål i forhold til korona. Telefonnummeret er 911 24 143. Telefonen er bemannet alle ukedager fra kl. 09:00 - 12:00 og kl. 13:00 - 15:30.

Synskontakt: Elisabeth Fjose, tlf: 952 39 240.

 

Bykle kommune.

Telefon: 37 93 85 00

Åpningstider:

Man-fre: Kl. 09:00-14:00.

www.bykle.kommune.no

Synskontakt: Merethe Hjemdahl, tlf: 901 90 771.

 

Evje & Hornnes kommune.

Telefon: 37 93 23 00

Åpningstid:

Man-fre: Kl. 09.00 – 15.00.

www.e-h.kommune.no

Koronatelefon:

Evje og Hornnes kommune samarbeider med Bygland kommune om "Koronatelefon" Telefonen er bemannet av helsesykepleiere, og her kan du som innbygger komme med helserelaterte spørsmål i forhold til korona. Telefonnummeret er 911 24 143. Telefonen er bemannet alle ukedager fra kl. 09:00 - 12:00 og kl. 13:00 - 15:30.

Synskontakter:

Monica Bjorå, tlf: 909 50 852 og Linda Beathe Dalane, tlf: 945 20 960.

 

Froland kommune.

Telefon: 37 23 55 00

Åpningstider sentralbordet:

Vintertid 1. oktober - 30. mars:

Mandag - fredag Kl. 08:00 - 15:30.

Sommertid 1. april - 30. september:

Mandag - fredag Kl. 08:00 - 15:00.

www.froland.kommune.no

Synskontakt: Toril Solberg, tlf: 907 80 079.

 

Gjerstad kommune.

Telefon: 37 11 97 00

Åpningstider:

Man-fre: Kl. 09.00 – 15.00.

www.gjerstad.kommune.no

Synskontakt: Tina Heggekroken, tlf: 975 39 691.

 

Grimstad kommune.

Telefon: 37 25 03 00

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Kl. 09.00 – 15.00.

Torsdag: Kl. 09.00 – 17.00.

www.grimstad.kommune.no

Synskontakt: Elisabeth Skei Udjus, tlf: 945 04 589.

 

Iveland kommune.

Telefon: 37 96 12 00

Åpningstider: Kl. 09.00 – 14.00.

www.iveland.kommune.no

Synskontakt: Helen Eretveit, tlf: 994 74 782.

 

Lillesand kommune.

Telefon: 37 26 15 00

Åpningstider: Kl. 08.30 – 15.00.

www.lillesand.kommune.no

Lillesand kommunes nyetablerte informasjonstelefon om korona har telefonnummer 908 72 544 (åpen hverdager kl. 10.00-15.00).

Synskontakt: Merete Eidesund, tlf: 480 21 435.

 

Risør kommune.

Telefon: 37 14 96 00

Åpningstider: Kl. 09.00 – 15.00.

www.risor.kommune.no

Synskontakt: Wenche Solli, tlf: 916 95 104.

 

Tvedestrand kommune.

Telefon: 37 19 95 00

Åpningstider: Kl. 10.00 – 14.00.

www.tvedestrand.kommune.no

Synskontakt: Christine (Tine) Krüger, tlf: 469 54 525.

 

Valle kommune.

Telefon: 37 93 75 00

Åpningstider sentralbord:

Kl. 09.00 – 14.00

www.valle.kommune.no

Synskontakt: Liv-Gunn Viki, tlf: 915 30 595.

 

Vegårshei kommune.

Telefon: 37 17 02 00

Åpningstider:

Mandag, tirsdag og fredag kl. 09.00 – 15.00

www.vegarshei.kommune.no

Synskontakt: Bjørg Lia, tlf: 930 82 928.

 

Åmli kommune.

Telefon: 37 18 52 00

Åpningstider: Kl. 08.30 – 15.00

www.amli.kommune.no

Synskontakt: Brit Tove Båsland Støylen, tlf: 37 18 52 90.