Østre Agder lokallag

Har fast treff hver 1. mandag i måneden. Møtene finner hovedsakelig sted på Frydenborgsenteret i Risør. Adresse: Siris vei 12, 4950 Risør. Henvendelse: leder Terje Andre Sunde på tlf: 481 01 442.

Styret i Østre Agder lokallag

valgt på årsmøtet 10.06.2020

Leder: Terje Andre Sunde

Sekretær og kasserer: Jens Dietrichson

Styremedlem: Siw Einarsen

Styremedlem: Torhild Hope Lokander

 

Valgkomitéen består av Ingeborg Ansnes og Than Than Htay.

 

Aktivitetskalender for Østre Agder lokallag våren 2021:

 

Mandag 1. februar.

Medlemsmøte i Østre Agder lokallag.

Tid og sted: Frydenborgsenteret i Risør. Kl. 18.00.

 

Mandag 1. mars.

Medlemsmøte i Østre Agder lokallag.

Tid og sted: Frydenborgsenteret i Risør. Kl. 18.00.

 

Fra onsdag 21. april til lørdag 24. april planlegger lokallaget tur til København med inkludert årsmøte, men dette avhenger av hvorvidt en slik tur er forsvarlig og mulig å gjennomføre mht. situasjonen rundt Covid-19.

 

Mandag 3. mai.

Medlemsmøte i Østre Agder lokallag.

Tid og sted: Frydenborgsenteret i Risør. Kl. 18.00.

 

Tirsdag 15. juni.

Felles sommeravslutning for alle lokallagene.

Tid og sted: Røyland gård, Birkenes.