Vestre Aust-Agder lokallag

Har treff hver 2. tirsdag i måneden. Treffsted er stort sett på Sanitetshuset i Lillesand. Adresse: Skolegata 10, 4790 Lillesand. Henvendelse: leder Olav Stangebye Nielsen på tlf: 476 24 819 eller på e-post til: olani@online.no.

Styret i Vestre Aust-Agder lokallag

Valgt på årsmøtet 10.03.2020

Leder: Olav Stangebye Nielsen
Styremedlem: Anne Grete Mikkelsen
Styremedlem: Jarle Gauslaa
Varamedlem: Asbjørn Michaelsen

Valgkomitéen består av Tor Marius Gauslaa, Tone Høst og Ole Aas-Hansen.

 

Aktivitetskalender for Vestre Aust-Agder lokallag våren 2021:

 

Tirsdag 9. februar.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder lokallag.

Tema: Trim med ergoterapeut.

Tid og sted: Sanitetshuset i Lillesand, Skolegata 10. Kl. 18.00.

 

Tirsdag 9. mars.

Medlemsmøte/årsmøte i Vestre Aust-Agder lokallag.

Tema: Aanesland fabrikker – Birkeland.

Tid og sted: Sanitetshuset i Lillesand, Skolegata 10. Kl. 18.00.

 

Tirsdag 13. april.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder lokallag.

Tema: En sjømann fra Nordre Osen i seilskutetiden.

Tid og sted: Sanitetshuset i Lillesand, Skolegata 10. Kl. 18.00.

 

Tirsdag 18. mai.

Medlemsmøte i Vestre Aust-Agder lokallag.

Tema: Høvåg mølle.

Tid og sted: Sanitetshuset i Lillesand, Skolegata 10. Kl. 18.00.

 

Tirsdag 15. juni.

Felles sommeravslutning for alle lokallagene.

Tid og sted: Røyland gård, Birkenes.

 

Tirsdag 3. august.

Medlemstreff/medlemstur i regi av Vestre Aust-Agder lokallag.

Tresliperiet/Kaldvell.