Buskerud fylkeslag - Årsmøte 2022

Innkalling til fylkeslagets årsmøte.

Dato: 09. april kl. 10:00–15:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Fylkeskontoret
buskerud@blindeforbundet.no
32 83 65 00

Innkalling til årsmøte 2022

Styret i Buskerud fylkeslag kaller med dette inn til årsmøte.

Dato: Lørdag 9. april 2022 kl. 10.00 – 15.00
Sted: Scandic Ambassadeur Drammen
Ingen egenandel.

 Sakspapirer vil bli sendt ut i den form du ønsker. Husk å gi beskjed ved påmelding om du ønsker papirer elektronisk, i svart eller på punkt. Sakspapirer bes om å bli lest på forhånd og tas med på årsmøtet.
Alle som trenger ledsager, må ta med egen.

Bindende påmelding på tlf. 32 83 65 00 eller e-post buskerud@blindeforbundet.no innen 10. mars.

Saker som ønskes behandlet, må være sendt inn til fylkeslaget innen 7. mars.

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på møtet.


Velkommen til årsmøte!
Norges Blindeforbund Buskerud

Kåre Kjennerud /s
fylkesleder

 I skrivende stund venter fylkeslaget på tilbakemelding om gjester fra sentralt.
Fylkesstyret har ønsket Kristin Berglann Tronrud og Sverre Fuglerud.

 Foreløpig Sakliste til årsmøtet 2022:
Sak 1  Åpning ved styreleder og navneopprop
Åpning og innlegg ved Per Olaf Lundteigen

Sak 2  Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3  Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av tellenemd
d) Valg av protokollunderskrivere

Sak 4  Årsmelding for 2021

Sak 5  Regnskap og revisjonsberetning for 2021

Sak 6  Revidert budsjett for 2022

Sak 7  Leder har ordet

Sak 8  Gjester har ordet

Sak 9  Innkomne saker

Sak 10 Lokal handlingsplan for 2022

Sak 11 Uttalelser / resolusjoner fra fylkeslaget

Sak 12 Valg
a) Fylkesstyre
b) Landsstyrerepresentant med to vararepresentanter
c) Valgkomité

Program for årsmøte 2022:

Kl. 10.00 Oppmøte med kaffe og noe å bite i

Kl. 10.30 Åpning av årsmøtet

Kl. 14.00 Lunsj og hjemreise