Buskerud fylkeslag - Sommertur

Velkommen til sommertur.

Dato: Fra 13.06 kl. 00:00 til 17.06 kl. 00:00
Fylke:
Sted: Sør-Vestlandet
Pris: 6000,00
Påmeldingsfrist: 27. april
Kontakt/påmelding:
Fylkeskontoret
32 83 65 00

Årets sommertur går til Sør-Vestlandet.
Mer informasjon blir lagt ut.