Midtfylket lokallag - Lokallagsmøte

Velkommen til lokallagsmøte.

Dato: 12. april kl. 18:00–21:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Midtfylket lokallag
Sted: Frivillisentralen, Vikersund
Påmeldingsfrist: 08. april
Kontakt/påmelding:
Ellinor Laupet
929 98 041

Tema ikke avklart.