Drammen og omegn lokallag

Består av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Til sammen er det om lag 500 medlemmer fra disse 6 kommunene som hører til hos oss.

Lokallagsmøtene holdes på Folkets Hus i Drammen.

Vi møtes den tredje torsdagen i hver måned, fra kl. 18.00–21.00.

Der har vi sosialt samvær med bevertning, loddsalg og forskjellige tema som kåseri, visesang eller andre ting som kan være av interesse som besøk av trygdekontoret og hjelpemiddelsentralen. Vi har også sommertur og julebord.

Hyggelig om du tar kontakt med oss, vi gleder oss til å bli kjent med deg.

Styret:

(Valgt på årsmøtet 20. februar 2020.)

Leder:

Liv A. Hansen 
Mobil: 901 95 977
E-post: drammenogomegnlokallag@gmail.com

Nestleder:

Jan Gunnar Johannessen
Mobil: 472 90 450

Sekretær:

Astrid K. Natvig
Mobil: 952 09 728
E-post: natvig@hotmail.no

Kasserer:

Arvid Meløy
Mobil: 992 28 648

Styremedlem:

Mai-Liss Olsen
Mobil: 986 07 117

1. vara:

Inger Berit Andreassen
Mobil: 994 91 532

2. vara:

Onvor Andersen
Mobil: 990 9 347

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 983 912 753.