Midtfylket lokallag

Består av kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.

Nytt styre ble valgt på årsmøtet 4. februar 2020, og består av:

Leder:
Vidar Bentsen
Mobil: 929 98 041
e-post: norgesblindeforbund.midtfylke@gmail.com

Nestleder:

Ikke valgt

Kasserer:

Tore Hagavold
Mobil: 951 80 165

Sekretær:

Ellinor Laupet

Styremedlem:

Tone Helgerud

1.vara:

Frida Mollerud

2.vara:

Karen Bakken 

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 994 001 795.