AKSJONSUKA

Årets aksjonsuke er i gang, og tema i år er ledelinjer.

Nyhetssak fra 12. juni 2020


I går 11. juni,var Eikerbladet på plass i Mjøndalen sammen med vårt medlem, Silje Solvang. Til stede var også Camilla Fjeld Gustavsen (SP), Herman Ekle Lund (MDG) og Leif Harald Auke (H), alle fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Drammen. Silje fortalte om problemer og utfordringer som svaksynt. Mjøndalen har ikke en eneste ledelinje. Kun ett sted ble det observert et oppmerksomhetsfelt, så det er vanskelig å orientere seg på egen hånd. Politikerne fikk seg en aha - opplevelse, så da håper Norges Blindeforbund Buskerud at ledelinjer blir et tema når videre strategiplaner skal legges.
Fylkeslaget takker Silje Solvang, poltikerne, Liv A. Hansen og Eikerbladet.
På bildet fra venstre:
Camilla Fjeld Gustavsen, Silje Solvang, Herman Ekle Lund og Leif Harald Auke.