Årsmøte i fylkeslaget

Da er årsmøtet vel gjennomført.

Nyhetssak fra 27. april 2019

Fylkesstyret 2019

Følgende styre ble valgt:

Leder: Kåre Kjennerud
Nestleder: Arvid Meløy
Styremedlemmer:Liv A. Hansen, Nan Snarheim og Paul Olav Sandhei
Varamedlemmer: Randi Myhre og Sven Runar Knudsen.