Buskerud - Synskafé

I samarbeid med informasjonsavdelingen, inviterer fylkeslaget alle til synskafé.

Nyhetssak fra 30. august 2018

 

Torsdag 6. september kl. 12 i Folkets Hus, Drammen

Synskafeen er gratis og åpen for alle:

• Gratis, enkel synstest (til så mange

som optikerne rekker)

• Foredrag om øyet og øyesykdommer,

vanlige plager og hvordan unngå dem

• Gratis matbit, kaffe og en hyggelig prat

• Gratis utlodning av flotte premier

Synet er kanskje den viktigste sansen vi

har. Med alderen kommer øyesykdommer

snikende, men oppdages de tidlig,

trenger ikke synet å bli skadet. Mange

går også rundt med feil briller, og har

nedsatt syn helt unødvendig. Når sjekket

du synet sist?

Mer informasjon:

buskerud@blindeforbundet.no

Telefon: 32 83 65 00

www.blindeforbundet.no/synskafe