Drammen og omegn lokallag

Ny kontaktinformasjon.

Nyhetssak fra 02. august 2018

Lokallaget har fått nytt mobilnummer og e-postadresse.

Mobil: 901 95 977

E-post: drammenogomegnlokallag@gmail.com

Kontaktinformasjonen går til lokallagets leder.