Fylkesstyret 2020 - 2021

Årsmøtet i fylkeslaget har valgt fylkesstyret på årsmøte 31.10.20.

Nyhetssak fra 02. november 2020

Bak fra ve: Paul Sandhei, Arvid Meløy, Kåre Kjenerud, Jan Gunnar Johannesen, Nan Snarheim og Liv A. Hansen

Styret består av:
Leder: Kåre Kjennerud, gjenvalgt
Nestleder: Arvid Meløy, ikke på valg
Styremedlem: Liv A. Hansen, gjenvalgt
Styremedlem: Nan Snarheim, gjenvalgt
Styremedlem: Paul Olav Sandehi, ikke på valg
1. vara: Randi S.L. Myhre, ikke på valg
2. vara: Jan Gunnar Johannessen, ny