Fylkesstyret 2021

Buskerud fylkeslag avholdt sitt årsmøte 26. juni.

Nyhetssak fra 01. juli 2021

Bilde av fylkesstyret
Bak fra venstre:

Kåre Kjennerud, Paul Olav Sandhei, Jan Gunnar Johannessen og Arvid Meløy
Foran fra venstre:

Wenche Hesland og Liv A. Hansen
Nan Snarheim var ikke til stede da bilde ble tatt.