Fylkesstyret i Buskerud

Fylkeslaget avholdt årsmøte 14. - 15. april på Scandic Ambassadeur Hotell Drammen.

Nyhetssak fra 16. april 2018

Fylkesstyret 2018 - 2019

Valget ga følgende styre:

Leder: Kåre Kjennerud, gjenvalgt for 1 år
Nestleder: Arvid Meløy, ikke på valg
Styremedlem: Liv A. Hansen, gjenvalgt for 2 år
Styremedlem: Paul Olav Sandhei, ikke på valg
Styremedlem: Nan Cecilie Snarheim, valgt for 2 år
1. Vara: Eyolf Dannevig, ikke på valg
2. Vara: Sven Runar Knutsen, valgt for 2 år

Bilde viser fra venstre:
Arvid, Kåre, Sven Runar, Nan, Liv, Eyolf og Paul.