Hjelpemiddelmessen 2017

Nyhetssak fra 08. mai 2017

Arrangeres i Drammenshallen torsdag 11. mai, fra kl. 10.00 til 16.00.

Fylkeslaget vil være der med informasjonsstand.

Velkommen!