Høstmøte i fylkeslaget

Innkalling til høstmøte 2019

Nyhetssak fra 06. september 2019

 

Styret i Buskerud Fylkeslag kaller med dette inn til høstmøte.

Dato: Lørdag 26. oktober kl. 11.00 – 13.00
Sted: Folkets Hus, Drammen

Det blir servert rundstykker og kaffe.

 Sakspapirer vil bli sendt ut i den form du ønsker. Husk å gi beskjed ved påmelding om du ønsker papirer elektronisk, i svart eller på punkt.

Bindende påmelding på tlf. 32 83 65 00 eller e-post buskerud@blindeforbundet.no innen 7. oktober

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på møtet.

Velkommen til høstmøtet!

Norges Blindeforbund Buskerud

Kåre Kjennerud /s
fylkesleder

Foreløpig Sakliste til høstmøtet 2019:

Sak 1 Åpning ved styreleder og navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3 Konstituering

a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av tellenemd
d) Valg av protokollunderskrivere

Sak 4 Styrets forslag til budsjett 2020

Sak 5 Trekning av medlemslotteriet

Sak 6 Avslutning