Jubileum

60 år

Nyhetssak fra 11. mai 2021

Kake med tekst: NBF Buskerud 60 år

Buskerud fylkeslag fyller 60 år i dag.

Gratulerer til alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere.
Det vil bli en liten markering i forbindelse med fylkeslagets årsmøte.