Ledsagerkurs

Å ledsage, og bli ledsaget er ikke enkelt.

Nyhetssak fra 19. april 2018

Jorun forteller om teknikker

Fylkeslaget arrangerte kurs i ledsagerteknikker på fylkeskontoret i dag med 10 deltakere.
Her fikk man både teori og praksis, og teknikkene ble prøvd ut både innen- og utendørs.
Tusen takk til Jorun Johansen Aas som ledet kurset og til alle som deltok.