Møte med Buskerud fylkeskommune

15. mai er det frist for å søke om utvidet TT-ordning.

Nyhetssak fra 14. mai 2018

Fra venstre: Kåre, Arvid, Gro, Anne Hetty og Olav

I dag, mandag 14.05. møtte Kåre Kjennerud, Arvid Meløy og daglig leder, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren, Olav Skinnes, fylkesdirektør for samferdsel, Gro Solberg og konsulent i samferdselsavdelingen, Anne Hetty Andersen.
Fylkeskommunen hadde på forhånd bestemt seg for å søke, og vi leverte et brev med argumenter for en utvidet TT-ordning sett ut fra et brukerperspektiv.