Nyttige telefonnumre og nettadresser

Det kan være problematisk å finne telefonnummer og nettadresse til kommunen. Vi har laget en oversikt med telefonnummer og nettadresse til alle kommuner i Buskerud. Kommunene legger ut informasjon om Korona og det som berører din kommune.

Nyhetssak fra 23. mars 2020

Kommunale telefonnummer og internettadresser per 23.03.2020

Drammen kommune
Telefon: 32 04 00 00
Åpningstid:
mandag – onsdag: kl. 08.00 – 16.00
torsdag: kl. 08.00 – 17.00
fredag: kl. 08.00 – 15.00
www.drammen.kommune.no

Flesberg kommune
Telefon: 31 02 20 00
Åpningstid: kl. 09.00 – 15.00
www.flesberg.kommune.no

Flå kommune
Telefon:32 05 36 00
Åpningstid: kl. 09.00 – 15.00
www.flaa.kommune.no

Gol kommune
Telefon: 32 02 90 00
Åpningstid: kl. 09.00 – 15.00
www.gol.kommune.no

Hemsedal kommune
Telefon: 31 40 88 00
Åpningstid: kl. 09.00 – 15.00
www.hemsedal.kommune.no

Hol kommune
Telefon: 32 09 21 00
Åpningstid: kl. 09.00 – 15.00
www.hol.kommune.no

Hole kommune
Telefon: 32 16 11 00
Åpningstid: kl. 09.00 – 15.00
www.hole.kommune.no

Hurum kommune
Telefon: 66 70 00 00
www.asker.kommune.no

Kongsberg kommune
Telefon: 32 86 60 00
www.kongsberg.kommune.no

Krødsherad kommune
Telefon: 32 15 00 00
Åpningstid: kl. 08.008 – 15.30
www.krodsherad.kommune.no

Lier kommune
Telefon: 32 22 01 00
Åpningstid: kl. 08.00 – 15.30
www.lier.kommune.no

Modum kommune
Telefon: 32 78 93 00
Åpningstid: kl. 08.30 – 15.30
www.modum.kommune.no

Nedre Eiker kommune
Telefon: 32 04 00 00
Åpningstid:
mandag – onsdag: kl. 08.00 – 16.00
torsdag: kl. 08.00 – 17.00
fredag: kl. 08.00 – 15.00
www.drammen.kommune.no

Nes kommune
Telefon: 32 06 83 00
Åpningstid: kl. 08.30 – 15.00
www.nesbyen.kommune.no

Nore og Uvdal
Telefon: 3 02 40 00
Åpningstid: kl. 08.00 – 15.00
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Ringerike kommune
Telefon: 32 11 74 00
www.ringerike.kommune.no

Rollag kommune
Telefon: 31 02 30 00
Åpningstid: kl. 09.00 – 15.00
www.rollag.kommune.no

Røyken kommune
Telefon: 66 70 00 00
www.asker.kommune.no

Sigdal kommune
Telefon: 32 71 14 00
www.sigdal.kommune.no

Øvre Eiker kommune
Telefon: 32 25 10 00
www.ovre-eiker.kommune.no

Ål kommune
Telefon: 32 08 50 00
Åpningstid: kl. 09.00 – 15.00
www.aal.kommune.no