Ringerike og omegn lokallag av Norges Blindeforbund

Referat fra lokallagsmøte.

Nyhetssak fra 30. april 2019

Bilde av Henry

 

Randi Myhre åpnet lokallagsmøtet på Benterudstua 25. april med å ønske velkommen til  37 deltagere og rettet en spesiell velkomst til representantene fra Fontenehuset, 1 medarbeider og 2 medlemmer. Hun leste så Bjørnstjerne Bjørnsons dikt "Valg" som forfatteren skrev for en dansk kalender utgitt i 1869. Da Bjørnson ble bedt om å skrive et dikt til kalenderen, var alle måneder opptatt bortsett fra april, men den passet ham så godt at han moret seg med å begynne diktet med "Jeg velger mig april". Hun overbrakte også hilsen fra 2 ektepar som var på Hurdal syn- og mestringssenter.

Det ble  minnet om:

Fylkeslagets sommertur til Riga og Vilnius 12. - 18. juni. Påmelding pågår.

Lokallagets sommertur 6. juni til Hole med besøk på Utøya brygge, kaffe på Storøya og middag på Kleivstua. Historisk guide på turen er Torunn Bratli, frist for påmelding 27. mai.

Ledsagerkurset 23.mai starter fra Hov kl. 11.00.

Det ble orientert om at lysdesigner Charlotte Wettre Bjerke har etablert seg i Hønefoss.

Representantene fra Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss ga oss god informasjon om virksomheten på Ringerike, hvor det nå er 229 medlemmer med stor spredning i aldersgrupper.

Det er Fontenehus mange steder i Norge og store deler av verden. Fontenehuset er et klubbhus for mennesker med psykiske utfordringer. Huset organiseres og drives av medlemmene og medarbeiderne i fellesskap. Medlemmene bidrar etter evne og ønske med ulike arbeidsoppgaver, noe som gir mestringsfølelse og verdifull jobbtrening. Det er viktig å få folk i jobb og huset har midlertidig avtale med et par bedrifter om overgangsarbeid.

Fontenehuset i Hønefoss drives etter den internasjonale Fontenehus-modellen.

Internasjonal verdenskonferanse holdes hvert annet år. Verdenskonferansen i år holdes i Oslo.

Randi takket for fin informasjon og fortalte at "blomsten", kr. 3.000,-, til Fontenehuset var overført til kontoen og øremerket "brukes til noe hyggelig".

Tid for kaffepause ble det denne gangen også med gode rundstykker og succesterte fra Hov Kafeteria.

Etter pausen fremførte Helen en morsom sang hun hadde lært av sin far som liten,  hvoretter hennes far, snart 100 år gamle Henry, underholdt oss med en revyvise han sang i sin ungdom. Anne Lise fortalte en fornøyelig, sann historie om sin nyinnkjøpte, talende personvekt. Stor applaus til alle tre.                                                                          

Etter loddsalg og trekning av utallige gevinster minnet Randi om formiddagstreffet til Røyse-huset på Sundvollstranda 9. mai med fremmøte på Hov kl. 11.00.  Vi avsluttet møtet med sangen "No livnar det i "lundar".

Randi takket for fremmøtet og ønsket vel hjem.

 

 

Elsa Halden

Referent