Ringerike og omegn lokallag - Lokallagsmøte

Referat fra lokallagsmøte 31. mai 2018.

Nyhetssak fra 08. juni 2018

                                                               

I et strålende sommervær, med 28 grader i skyggen,  ønsket leder Randi Myhre 35 deltagere velkommen til sommermøte på Benterudstua. Fylkesstyrets representant, Liv Astri Hansen, ble ønsket spesielt velkommen, hvoretter Randi leste et lite dikt med tittel "På reise" av Bård Larsen om en sommertur på elva.

To av våre medlemmer er gått bort siden siste møte og det ble lyst fred over deres minne.

Etter navneopprop informerte Randi om noen aktuelle saker:

Formiddagstreffet til Lundstadfossen 14. juni med fremmøte ved Mega kl.11.00.

Det var kommet takkekort fra Harald B. Rishovd for hilsen til 70-årsdagen.

Programmet for sommerturen til Bjørneparken 18. august er klart.

FFO - Ringerike og Hole inviterer til åpent møte på Benterudstua 12. juni kl. 18.00, hvor klinikkdirektør ved Ringerike sykehus, May Janne Botha Pedersen, vil fortelle litt om sykehuset og utviklingen fremover. FFO håper på åpen dialog hvor organisasjonene kan komme med innspill.

Fylkeskontoret har fra sentralt fått melding om at legekontorer ikke har anledning til å ta fakturagebyr hvis betalingsterminalen på legekontoret ikke er tilgjengelig for synshemmede.

Fra 2018 endres ferieoppholdet på Evenes til habiliteringsopphold som vil si at utgiftene for å delta vil bli en god del lavere enn tidligere år. Oppholdet har fått nytt navn: Sommerrekreasjon.

Ved bruk av Frillighetssentralens skyssordning er prisen 70 kroner pr. tur.

Fordelene ved å være medlem av Norges Blindeforbund ble repetert.

Liv Astri Hansen hilste fra daglig leder Karine og rehabiliteringskontakt Harald B. Rishovd.  

I forbindelse med møtet i FFO 12. juni minnet hun om at Helse SØ har bevilget penger

til opplæring av helsepersonell i forhold til ledsagerteknikker og hvordan forholde seg til svaksynte og blinde.

Hun fortalte om saker det jobbes med, bl.a. skal Buskerudbenken besøkes 7. juni der man ønsker å ta opp TT ordningen, voksenopplæring og Statped (spesialopplæring).

Kvelden bød på ekstra god servering: deilig gryterett med ris, salat, brød og smør levert av  Stjernegruppen. Vi koste oss og spiste vel og lenge mens praten gikk livlig rundt bordet.

Etter måltidet fikk vi besøk av 2 sang og musikkglade herrer, Per Erik Berge og Arne Christian Johannessen. Med sitt rikholdige repertoar brakte de oss fort noen tiår tilbake. Det ble fin allsang og noen våget seg også ut på dansegulvet.

I kaffepausen ble det flotte kakebordet flittig besøkt.

Loddsalg og trekning skaper stadig litt spenning, så også denne gang. Noen gikk hjem med flere gevinster og andre hadde ikke hellet med seg i det hele tatt.

Trubadurene ga oss en ny økt med sang og musikk etter pausen.

Til slutt takket Randi for et hyggelig møte samtidig som hun rettet en velfortjent takk til musikerne for fin underholdning og ønsket alle vel hjem.

Referent: Elsa Halden