Ringerike og omegn lokallag lokallagsmøte

Referat fra lokallagsmøtet 25. oktober 2018.

Nyhetssak fra 30. oktober 2018

Grete Loeshagen får sølvnål av Kristin Berglann Tronrud

 

BLINDEFORBUNDETS  SØLVNÅL TILDELT GRETE LOESHAGEN

 

47 deltagere ble av leder Randi Myhre ønsket velkommen til lokallagsmøtet på Benterudstua 25. oktober. Kveldens gjest fra Blindeforbundet sentralt, Kristin Berglann Tronrud, musikerne "Chris Alexander og Bjørn" med ledsager Harald Farstad og 2 nye medlemmer ble ønsket spesielt velkommen. Etter navneopprop ble ordet gitt til Kristin som har lang fartstid i Blindeforbundets tjeneste og nå har ansvaret for Seksjon lokalt arbeid, dvs. medlemssenteret og 19 fylkeslag. Det var en engasjert dame vi fikk høre og som synes det er hyggelig å komme ut til lokallagene.  Gjennomsnittsalderen for NBF`s medlemmer er nå 70 år.

Navnebytte har flere ganger vært oppe til diskusjon, og vil igjen bli diskutert i 2019.

Blindeforbundet driver utstrakt kursvirksomhet. NBF har plikt til å kurse de som søker opplæring på et av forbundets tre kurssentre uavhengig av medlemskap. Fylkeslagene er grunnfjellet i Blindeforbundet. Fylkeslagene skal selv diskutere fylkessamarbeid ved ny regioninndeling og finne gode løsninger. Lokallagene står fritt uavhengig av kommunesammenslåinger.

Når det gjelder økonomien må Blindeforbundet i dag samle inn 7 av 10 brukte kroner.

NBF har i en årrekke vært engasjert i bistandsarbeid for blinde og svaksynte. Kristin nevnte spesielt bistandsprosjektet i Nepal. For hvert solgte I-care produkt  som NBF selger, går 300 kroner til øyeoperasjoner der. Hun hadde selv vært på besøk og sett resultatene av øyeoperasjonene som blir utført.

Videre fortalte hun at Adaptor Hjelpemidler hadde flyttet inn i Blindeforbundets hus i Sporveisgaten 10, 4. etasje.

På spørsmål fra salen fikk vi også litt informasjon om førerhunder og opplæring av disse.

Etter Kristins innlegg slapp Chris og Bjørn til med diktlesning, visesang og mange muntre historier, to gutter som utfyller hverandre på en meget fin måte.

Etter kaffepausen med god mat, Randis kringle og hyggelig prat, ble Kristin

takket for at hun hadde tatt turen til Hønefoss og ble overrakt en liten gave.

Randi kunngjorde deretter at et av våre medlemmer skulle tildeles en utmerkelse og Grete Loeshagen ble kalt frem og presentert som den aktive damen hun er, leder både for Seniordansen og Hønefoss Pensjonistforening. I lokallaget vårt har hun over 20 år i styreverv,  19 år som kasserer og 5 år som sekretær; et godt grunnlag for tildeling av Norges Blindeforbunds hederstegn, Sølvnålen. Kristin festet nålen på Gretes jakkeslag og uttrykte stor glede over å tildele Grete hederstegnet for hennes aktive innsats i laget. Randi overrakte blomster med

hyggelig hilsen og takk fra lokallaget. Grete takket  hjertelig for den overraskende utmerkelsen.

Under loddsalget fikk vi en ny sekvens med musikalsk og verbal underholdning av Chris og Bjørn.

Randi refererte litt fra fellesmøtet for lokallagene 16. oktober der hun og Arne var til stede. Hønen gård bo- og mestringssenter feirer 10-års jubileum

23. november. Til høstmøtet på Oset 14. - 16. november er det påmeldt 13 stykker fra vårt lag.

Påmeldingsfristen til Julemiddag på Klækken hotell 6. desember kl. 17.00 er

25. november.

Chris og Bjørn ble overrakt hver sin konvolutt med innhold som takk for utmerket underholdning. Forsamlingen ble takket for fremmøtet og ønsket vel hjem, hvoretter musikerne stemte i med "Hurra for deg som fyller ditt år" til ære for vårt aktive og spreke medlem, Henry, som nylig hadde fylt 99 år.

 

 

Elsa Halden

Referent