Ringerike og omegn lokallag - referat fra lokallagsmøte 26. april 2018

Leder, Randi Myhre, ønsket 39 deltagere velkommen til møte på Benterudstua 26. april, blant dem våre 2 gjester fra Fall i S. Land, Karianne Kleven og Odd Hølen.

Nyhetssak fra 11. mai 2018

 

Som første post på programmet ble det referert fra Buskerud Fylkeslags Årsmøte som ble holdt i Drammen 14. og 15. april med godt oppmøte, av totalt 48 deltagere kom 11 fra vårt lag. Et godt gjennomført årsmøte hvor det ble vedtatt en resolusjon der NBF Buskerud ber kommunene sørge for at synshemmede som trenger det, får opplæring i bruken av smartteknologi, apper og den digitale hverdagen.

Tema i Norges Blindeforbunds aksjonsuke i juni er "Opplæring i smartteknologi" med vekt på kvaliteten i opplæringen.

Videre refererte Randi fra formiddagstreffet i nye Hønefoss kirke 12. april, hvor vi fikk god informasjon og omvisning av sogneprest Amble. Den store overraskelsen var den flotte orgelkonserten med organist Stein Sødahl, en utrolig fin opplevelse.

Etter søknad har vi fått 4000 kroner fra Sparebank1 Ringerike og Hadeland.

Takkebrev fra Ringerike frivillighetssentral for pengegaven er mottatt. Lydavisen har god økonomi så pengene vil i år gå til "Tur for hjemmeboende eldre".

Norsk Tippings grasrotandel til vårt lag viser økning da vi har fått flere grasrotgivere i tillegg til at andelen gikk opp fra 5 til 7 % fra 1. januar. Kjærkomne penger for laget vårt. Vi retter en hjertelig takk til våre givere, samtidig som vi ønsker oss flere.

Det ble opplyst om Assistansetjenesten på togstasjoner. Funksjonshemmede kan få assistanse på stasjonsområdet og til/fra tog. Den må bestilles av eller på vegne av den funksjonshemmede togpassasjer 24 timer i forveien på telefon 477 70 098 .

Odd Hølen introduserte seg selv og sin samboer Karianne Kleven i muntre vendinger. Først fikk vi høre Karianne lese Alf Prøysens Vårtegn, deretter en fornøyelig historie som het Misforståelse av ukjent forfatter, og til slutt et ettertenksomt og morsomt dikt fra hennes mange nulløp. Hun deltok i nulløp i 8 sesonger.

Odd tok så over og deklamerte dikt av André Bjerke, imiterte både Even Brattbakken og Raymond fra Frekstad. Med en utrolig fortellerglede ble det også flere morsomme historier og vi fikk virkelig satt lattermusklene i sving.

Randi ga dem en velfortjent takk for fin underholdning og overrakte en stor Hortensia.

Så var det tid for kaffepause med servering av rundstykker og hjemmebakt kringle. Praten rundt bordet om stort og smått er alltid trivelig.

Leder minnet om Fylkeslagets tur til Berlin i juni, hvor det er ledige plasser med siste frist for påmelding  4. mai.

Vårt siste lokallagsmøte før sommeren blir arrangert som en Sommerfest

torsdag 31. mai kl. 17.00 til kl. 22.00 på Benterudstua. Vi får besøk av trubadurene Per Erik Berge og Arne Chr. Johannessen.

På grunn av bevertningen er påmeldingsfristen 24.mai.

Etter loddsalg og trekning av mange spennende pakker, takket Randi for et hyggelig møte og ønsket velkommen tilbake på Sommerfesten og vel hjem.

Referent:

Elsa Halden