Ringerike og omgeng lokallag

Referat fra lokallagsmøte 30. august.

Nyhetssak fra 03. september 2018

           

Høstens første møte ble holdt på Benterudstua 30. august.  Randi ønsket  40 deltagere velkommen til møtet med en spesiell velkomst til 2 nye medlemmer.

Hun informerte om at det av praktiske årsaker ble noen endringer på aktivitetsplanen for

2. halvår.  Oppdatert aktivitetsplan kommer i InnSyn  som sendes ut i september.

Det planlagte besøket til Provista og Adaptor 6. september utsettes til vårsesongen 2019.

Formiddagstreffets gåtur til Petersøya torsdag 13. september starter fra Hønefoss Kirke kl. 11.00.

Fra Fylkeskontoret v/Karine er det videresendt en oppfordring fra Statped som ber våre

medlemmer søke kommunen om opplæring i bruk av Iphone og Ipad i den hensikt å synliggjøre behovet. Karine er behjelpelig med å søke. Randi kan videreformidle.

Videre er det kommet informasjon om at MediaLT har lansert nettstedet smartja.no. Det er et nettsted om smarttelefoner for alle, inkludert funksjonshemmede og eldre. Her kan du få hjelp.

På nyåret håper vi å kunne sette i gang et Ledsagerkurs på Benterudstua.

Kveldens underholder, musikeren, komponisten og forfatteren Svein Olav Blindheim, ble ønsket hjertelig velkommen.  Han åpnet programmet sitt med å be oss synge med på 1. vers av Åge Alexandersens Mykje lys og mykje varme, hvoretter han gikk over til Hans Børli, skogens dikter, som ville ha blitt 100 år i år. Av yrke var han tømmerhogger. Han holdt til på svenskegrensen og under krigen drev han som grenselos. Vi fikk høre flere tonesatte dikt, bl.a. - Vestavind, Gudstjeneste og Junikveld.  Blindheim fortalte også noen artige historier om poeten før kaffepausen.

Til kaffen ble det servert deilige snitter fra Stjernegruppen og Randis nydelige eplekake.

Etter pausen fortsatte Blindheim med sitt program der vi fikk høre en sang fra Gutta på skauens repertoar, Tida, og Per Vollestads vise om Daniel: Jobb i kassa på Rema. Blindheim

leste også noen sanne, morsomme historier fra eget forfatterskap. Han fremførte så Sensommervise av Maren Olerud og tonesatt av ham. En lydcollage av historien i Amerika fikk vi også. Gutta på skauen har tatt for seg forhold under krigen og vi fikk høre en artig vise om byttehandelen den gang. Som avslutning på programmet sang vi 2. vers av Mykje lys og mykje varme. Et flott program som fikk fortjent applaus av en lydhør forsamling. Randi takket for fin underholdning.

Loddsalg og trekning av en mengde gevinster gikk greit for seg.

Randi  ba om tips til saker til behandling på høstens fellesmøte for lokallagene. Hun minnet om Frivillighetssentralens skysstilbud som må bestilles 3 dager i forveien.

Til slutt takket hun for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Elsa Halden

Referent