Utvidet TT - ordning

I dag kom det en skikkelig gladmelding fra Samferdselsdepartementet. To nye fylkeskommuner får utvidet TT-ordning.

Nyhetssak fra 16. juli 2020

 

Et skritt nærmere målet om en landsdekkende TT-ordning. Her er en person med hvit stokk på vei inn i en taxi.

– Vi jubler for hvert skritt som tas mot en landsdekkende utvidet TT-ordning. Vi fortsetter å jobbe for områdene som gjenstår. Målet er at den utvidede ordningen skal bli landsdekkende, og det målet deler vi med Hareide, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

– Regjeringen ønsker et godt og enkelt tilgjengelig kollektivtilbud for alle. Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding. 

Viken fylkeskommune får tildelt 13 millioner kroner

Pengene skal gå til brukere i gamle Buskerud fylke med unntak av Drammen og Ringerike, opplyser samferdselsdepartementet. De 13 millioner kronene tildeles for 2. halvår i 2020. Det er fylket selv som har søkt om disse pengene. 

Møre og Romsdal fylkeskommune får drøyt 5 millioner kroner

Pengene skal sørge for at opp mot 500 brukere får mulighet til å bruke den utvidede TT-ordningen. Dette er over dobbelt så mange som i dag: 235 brukere. Fylkeskommunen tildeles 5 130 831 kroner for 2. halvår i 2020. Det er fylket selv som har søkt om disse pengene.

– Alle fylkene skal med 

Den utvidede TT-ordningen er en statlig ordning som kommer i tillegg til den fylkeskommunale. Sammen gir de to ordningene brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, et tilbud om 200 enkeltreiser per år.

– Nå er totalt ni fylker med i den utvidede TT-ordningen. Vi har et mål om at alle fylkene skal bli en del av ordningen. På den måten sikrer vi at TT-brukere med særlige behov får bedre tilgang på transporttjenester, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.