Utvidet TT-ordning - invitasjon til å søke midler.

Buskerud fylkeslag møter Buskerud fylkeskommune.

Nyhetssak fra 09. mai 2017

Fra venstre: Kåre Kjennerud, Olav Skinnes, Anne Hetty Andersen, Espen Lahnstein og Gro R. Solberg

 Buskerud fylkeskommune er et av flere fylker som har fått mulighet til å søke ekstra midler, som går til brukergruppene rullestolbrukere og svaksynte / blinde. Kommer fylkeskommunen inn i ordningen, vil det kunne tildeles et økt antall reiser fra 1. juli 2017. Fylkeslaget tok kontakt med fylkeskommunen, og ba om et møte. 8. mai møtte vi fylkesvaraordfører / leder av hovedutvalget for samferdsel, Olav Skinnes, samferdselssjef,... Gro R. Solberg og konsulent i samferdselsavdelingen, Anne Hetty Andersen. Det ble et positivt og konsturktivt møte, og ekstra gledelig var det at fylkeskommunen hadde bestemt på forhånd at de vil søke. Våre innspill og begrunnelser for en økt ordning, ble godt mottatt. Nå er det bare å krysse fingrene og håpe at Buskerud blir inkludert i ordningen. Takk til Espen Lahnstein, som var med oss.