Hammerfest og omegn lokallag

Her er om de aktiviteter vi gjør av fast karakter, og annet gøy som er under planlegging.

Hammerfest og omegn lokallag ble stiftet 2015, og vi er et aktivt lokallag som fremmer medlemsaktiviteter.

Ukentlig møtes vi i Sanitetsbadet hver mandag kl 18.30(oppmøte kl.18.15)-19.30, ingen påmelding - er du medlem så er det bare å komme mot en symbolsk billett. Ledsager gratis.

Kafetreff for medlemmer første mandagen hver måned. Melding om sted, dato og klokkeslett sendes til medlemmer på sms, eller vi ringer til de som ikke har tilgang på sms.

Lokallaget har flere planer for aktiviteter 2020 - dette tilkjennegis både her, pr sms og pr brev. Medlemsmøtene er forum der alle får komme med ønsker om hva vi skal gjøre. Styret vurderer alle ønsker om det lar seg gjennomføre både på den ene og den andre måten, og så ser vi hva vi får til. 

Januar - Operagalla på AKS.

Februar - konsert på Banjer'n

Mars - Årsmøte

April og mai - Kulturelle aktiviteter

Juni - Sydentur for medlemmer

Høst - finne på en høstaktivitet i samarbeid med lokallagene fra Alta og Porsanger, og medlemmer fra Måsøy.

November eller desember - Julebord og medlemsmøte

Lokallaget hadde sitt årsmøte 3.juni 2020 og det nye styret er slik:

Styreleder og kontaktperson Stein Wiggo Olsen, mobil: 997 44 388.
Nestleder Ole Eliassen
Styremedlem Annie Jenssen
1.vara Sara Myrvoll
2.vara Mona Lundmark