Styret i Finnmark fylkeslag 2019/2020

Årsmøtet til Finnmark fylkeslag ble avholdt i Honningsvåg 5-7.april, og vi var 24 personer tilstede. Styret ble stort sett gjenvalgt, med ett nytt tilskudd; Hassane Amadou fra Porsanger kom inn som 2.vara.

Nyhetssak fra 29. april 2019

Styret Finnmark fylkeslag 2019/2020, fra venstre daglig leder Hege Igeland, Maureen Bjerkan Olsen, Herman Jenssen, Hassane Amadou, Stein Wiggo Olsen, Gunhild Dørum Eriksen og Unni Salamonsen. Alesia Andreassen var ikke tilstede.(Foto:Sagat)

Årsmøtet hadde sine vanlige årsmøtesaker som årsmelding, budsjett og regnskap. Lørdag var satt av til en guidet tur til Nordkapp platået og det ble en flott og forfriskende opplevelse ute, da det var opptil storm i kastene. Inne på anlegget var det derimot rolig og behagelig, og vi fikk opplevelser ved utstillingene og vi inntok vår lunsj der. Tilbake ved hotellet var det avslutning på det offisielle årsmøteprogrammet. Valget ble gjennomført med enstemmighet i årsmøtet, og styret ser nå slik ut: Leder Stein Wiggo Olsen(Hammerfest), nestleder Alesia Andreassen(Vadsø), styremedlemmer Maureen Bjerkan Olsen(Alta), Gunhild Dørum Eriksen(Lebesby), Unni Salamonsen(Alta),1.vara Herman Jenssen(Alta), 2.vara Hassane Amadou (Porsanger). Kvelden ble innledet med en festmiddag, og avslutningen ble veldig hyggelig med musikk og dans.