Informasjon om koronasituasjonen i Blindeforbundet Hedmark

Vi følger kommunale og nasjonale råd og pålegg i forbindelsen med korona virus.

Nyhetssak fra 27. mars 2020

.