Onsdagstur med BHT og "Klart det går"

Tur onsdag 24. November rundt Ortunvannet i Fyllingsdalen.

Dato: 24. november kl. 18:00–20:00
Fylke: Hordaland
Kontakt:
kontakt Silje Thon tlf. 480 70 372

Vil du oppdage nye, fine turområder i Bergen og omegn? Ta del i et sosialt og inkluderende fellesskap? Vi ønsker velkommen til turer og aktiviteter, tilrettelagt for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Familie og venner er velkommen til å bli med.

Norges Blindeforbund Hordaland har inngått avtale med BHT (Bergen og Hordaland turistforening). I tillegg til våre søndagsturer som har vært populære klinker vi til med ny turtilbud, som vi være onsdager kl 18.

Onsdag 24. November kl. 18 blir det tur rundt Ortunvannet i Fyllingsdalen.

Oppmøte: Oppmøte kl. 18 ved den blå stein. Vi tar buss 18:09 fra Olav Kyrres gate til Sælen skole. For de som vil møte direkte, er det oppmøte kl. 18:30. Det er parkeringsmuligheter ved Sælen skole.

Turbeskrivelse: Det er en turvei rundt vannet, med blokker og tett bebyggelse rundt. Området rundt Ortunvannet er fint opparbeidet og blir benyttet av alle aldersgrupper. Det er flere benker langs turveien og et godt tilrettelagt rekreasjonsområde. Det er informasjonstavle ved nordsiden av vannet. Hele runden har beslysning. Rundturen er ca.1.2 km, med mulighet for en ekstra sløyfe på ca 400 meter. Denne er noe smalere, og har et utfordrende parti på ca. 30 meter som er smalt og har ujevnt underlag.

Hovedtrase til Ortunvannet starter fra Sælen oppveksttun. Første del er jevn med noe stigning. Går man videre i østlig retning er turveien videre rundt vannet bred, har fast grus og få ujevnheter, med unntak av en mindre bakke med stigning opp mot 8 grader. Etter denne bakken fortsetter veien med samme gode standard til det er ca. 100 meter igjen til startstedet. Turveien får da nytt dekke, asfalt og dreier bratt opp, ca. 10 grader til bilvei/busstopp. Deretter noen meter på fortau før den igjen går bratt ned til tilkomstveien for turveien. Turen tar ca. 1 time, og vi er ferdig senest kl. 20.

Påmelding: Vi ønsker å motta påmeldinger for å få oversikt over antall deltakere og gruppesammensetning i forkant av turen. Kontakt Silje Thon (nr. 480 70 372) senest onsdag kl. 12

Dersom du har behov for ledsager har du selv ansvar for smittevern og sikkerhet knyttet opp mot covid-19, og ellers vurdere gode og trygge løsninger for deg. Våre frivillige turledere skal som alle andre holde minst 1 meter avstand til andre, og kan ikke bidra som ledsagere. 

Ved behov for ledsager: Har man behov for ledsager må man stille med dette selv. Si fra om du mangler dette i forkant av turen, så vil Turlaget eller Blindeforbundet bidra med å skaffe dette dersom mulig.  

Pris: Det er gratis å delta på tur. Turlaget dekker utgifter til ledsagere eller transport ved behov, meld i så tilfelle fra ved påmelding.

Generelle vilkår og smittevern: Bergen og Hordaland Turlag forholder seg til DNT sin smitteverninstruks for aktivitet knyttet til covid-19. Les generelle vilkår for deltakelse på BHT sine aktiviteter. Våre frivillige turledere er alle kurset i DNT sine retningslinjer for smittevern, og skal sørge for å gjennomføre en trygg og fin tur.

Alle er velkommen til å være med.