Klubber og lag i Hordaland

I Hordaland har vi en rekke spennende aktiviteter som er tilrettelagt for deg som medlem. Her arrangeres for eksempel sosiale sammenkomster, mestrings- og hobbykurs og utflukter i nærmiljøet. Det er stor variasjon i tilbudet, og målet er at alle medlemmer skal finne aktiviteter som passer sine behov.