Lokal gruppe for Voss og indre Hordaland

Aktiviteter på Voss og indre Hordaland. Vi møtes til sosialt samvær og tar opp ulike tema og ting som opptar oss.

Møtene holdes i Nabobeino, frivilligsentralen.

Kontakter på Voss er:
Marta Hansen: tlf. 56 52 23 53 mobil. 909 97 885 epost: j-sundve@online.no
Reidun Waring: tlf. 56 52 17 35 epost: reidun.waring@gmail.com